Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa
 • Các ví dụ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 04. Không gian Vec-tơ

Bài 06. Toạ độ không gian trong n chiều

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 2.304

Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng giới thiệu các khái niệm về không gian vec-tơ n chiều
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.Chưa có thông báo nào