Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Phân loại ánh xạ
  • Đơn ánh
  • Ví dụ 1, 2
  • Toàn ánh
  • Ví dụ 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 01. Ánh xạ

Bài 2. Ánh xạ (Phần 02)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 3.641

Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng cung cấp tiếp các tính chất về Ánh xạ: đơn ánh, toàn ánh, song ánh
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình cùng phương pháp giải chi tiết giúp các bạn làm quen với các dạng bài thường gặp trong đề thi ở trường.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các bạn cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài


Chưa có thông báo nào