Phần Đại số tuyến tính - thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • a) Phương pháp biến đổi sơ cấp (thuật toán Lagrang)
  • Ví dụ 1- Câu 4
  • Ví dụ 1- Câu 5
  • Ví dụ 1- Câu 6
  • Ví dụ 2- Câu 1
  • Ví dụ 2- Câu 1
 • b) Phương pháp Jacobi
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 06. Dạng toàn phương

Bài 3. Dạng toàn phương trên không gian vec-tơ V (Phần 2)

Độ dài: 100 phút - Số lượt học 1.891


Tóm tắt nội dung:
 • Bài giảng giới thiệu vềcác phương pháp rút gọn dạng toàn phương: Phương pháp biến đổi sơ cấp ( thuật toán Lagrange), Phương pháp Jacobi.
 • Cung cấp các ví dụ minh hoạ điển hình, giảng giải chi tiết và dễ hiểu.
Lưu ý:
Để giờ học hiệu quả các em cần tập trung nghe giảng, ghi chép lại phương pháp giải. Sau đó tự mình làm các ví dụ có trong bài.

Chưa có thông báo nào