Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 2. Cực trị của hàm 2 biến

Bài 2. Cực trị tự do (P2)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 661

Chưa có thông báo nào