Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Trường hợp 3: Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Tích phân 2 lớp

Bài 3. Công thức tính tích phân 2 lớp (P3)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 1.500

Bài giảng dạy các em tính tích phân 2 lớp.

Chưa có thông báo nào