Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Trường hợp 1
  • Trường hợp 2
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 7. Phương trình vi phân

Bài 4. Phương trình vi phân cấp 2 (P1)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 512

Lưu ý: Khi tính y' kết quả cuối cùng là cosx - cos^3 + C1, thầy ghi nhầm dấu, nhưng ko ảnh hưởng tới bài làm, các e sửa lại trong bài nhé

Chưa có thông báo nào