Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Tích phân 2 lớp

Bài 1. Công thức tính tích phân 2 lớp (P1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.081

Chưa có thông báo nào