Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Công thức biến đổi
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 4. Tích phân 2 lớp

Bài 8. PP đổi biến trong tọa độ cực (P2)

Độ dài: 91 phút - Số lượt học 780

Chưa có thông báo nào