Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Kí hiệu, tinh chất
  • Cách tính
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 6. Tích phân đường

Bài 2. Tích phân đường loại 2

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 909

Chưa có thông báo nào