Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 5. Tích phân 3 lớp

Bài 2. Tích phân 3 lớp: Phương pháp đổi biến

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 469

Chưa có thông báo nào