Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 4. Tích phân 2 lớp

Bài 2. Công thức tính tích phân 2 lớp (P2)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 621

Chưa có thông báo nào