Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD 1
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 2. Cực trị của hàm 2 biến

Bài 3.Cực trị có điều kiện (P1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 636

Chưa có thông báo nào