Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 6. Tích phân đường

Bài 1. Tích phân đường loại 1

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 808

Chưa có thông báo nào