Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 4. Tích phân 2 lớp

Bài 5. PP đổi biến trong tọa độ Đề - các (P1)

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 731

Chưa có thông báo nào