Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Trường hợp đặc biệt 1
  • Trường hợp đặc biệt 2
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 5. Tích phân 3 lớp

Bài 1.Công thức tính tích phân 3 lớp

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 1.000

Chưa có thông báo nào