Phần Giải tích 2 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 4. Tích phân 2 lớp

Bài 4. Công thức tính tích phân 2 lớp (P4)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 722

Chưa có thông báo nào