Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

GIỚI THIỆU

Bài 2: Tổng quan phương pháp phân tích câu

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng này thầy Hiếu sẽ giúp các bạn hình dung ra một cách tổng quát về một câu trong Tiếng anh bao gồm các thành phần gì. Các bạn cùng lắng nghe nhé!

Trao đổi bài (0)

X