Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Câu phức là gì?
  • Mệnh đề trạng từ là gì? Nó có chức năng như thế nào trong câu?
  • Mệnh đề trạng từ năm ở vị trí nào trong câu
  • Có bao nhiêu loại mệnh đề trạng từ trong Tiếng anh và ý nghĩa của chúng
  • Ứng dụng trong phân tích khung tổng quát của câu
Nhấn để bật tiếng
X

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU

Bài 9: Phương pháp phân tích Câu phức chứa Mệnh đề Trạng từ

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 504

Bài giảng này thầy sẽ giúp các bạn phân tích câu phức chứa mệnh đề trạng ngữ. Các bạn cùng lắng nghe nhé!

Chưa có thông báo nào