Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU

Bài 8: Phương pháp phân tích liên kết bằng Conjunctive adverbs

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 617

Bài học này thầy sẽ giúp các bạn phân tích câu được liên kết bằng Conjunctive adverbs

Chưa có thông báo nào