Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Cách đọc phụ âm
  • Danh từ - Định lượng từ sắp xếp
Nhấn để bật tiếng
X

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 43: Vệ tinh của danh từ- định lượng và sắp xếp

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 54

Chưa có thông báo nào