Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 33: Làm thế nào để Phân tích Động từ dạng Quá khứ trong câu

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 338

Tóm tắt bài giảng: Làm thế nào để phân tích động từ dạng quá khứ trong câu

Chưa có thông báo nào