Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mệnh đề danh từ là gì? Chức năng của nó như thế nào trong câu
  • Mệnh đề danh từ nằm ở vị trí nào trong câu
  • Các dạng của mệnh đề danh từ
  • Ứng dụng trong phân tích khung tổng quát của câu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU

Bài 12: Phương pháp phân tích Câu phức chứa Mệnh đề Danh từ

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 328

Thầy giáo giúp các bạn phân tích câu phức chứa mệnh đề danh từ .

Chưa có thông báo nào