Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mệnh đề danh từ là gì? Chức năng của nó như thế nào trong câu
  • Mệnh đề danh từ nằm ở vị trí nào trong câu
  • Các dạng của mệnh đề danh từ
  • Ứng dụng trong phân tích khung tổng quát của câu
Nhấn để bật tiếng
X

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU

Bài 12: Phương pháp phân tích Câu phức chứa Mệnh đề Danh từ

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 337

Thầy giáo giúp các bạn phân tích câu phức chứa mệnh đề danh từ .

Chưa có thông báo nào