Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 37: Vệ tinh của động từ bị động

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt bài giảng: Làm thế nào để phân tích câu dạng bị động

Trao đổi bài (0)

X