Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Bài 37: Vệ tinh của động từ bị động sẽ được mở vào ngày 28/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 37: Vệ tinh của động từ bị động

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 34

Tóm tắt bài giảng: Làm thế nào để phân tích câu dạng bị động

Chưa có thông báo nào