Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Quy luật trọng âm trước hậu tố và giới từ
  • Chữa BT
Bài 47: Giới từ sẽ được mở vào ngày 12/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 47: Giới từ

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 43

Chưa có thông báo nào