Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU

Bài 13: Tổng hợp Phương pháp xác định SVO trong các câu Tiếng Anh

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Thầy giáo giúp các em tổng kết lại các phương pháp phân tích câu phức.


Lưu ý: Bài tổng kết chương này không có bài tập tự luyện các em nhé

Trao đổi bài (0)

X