Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU ĐỂ HỌC TỪ VỰNG

Bài 16: Reading và Cracking từ vựng chủ đề Natural disasters

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn các bạn vận dụng phương pháp phân tích câu để học từ vựng chủ đề Natural disaster

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phân tích câu để học từ vựng chủ đề Natural disaster (p.1)
  • Phân tích câu để học từ vựng chủ đề Natural disaster (p.2)
X