Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU ĐỂ HỌC TỪ VỰNG

Bài 17: Reading và Cracking từ vựng chủ đề Friendship

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Thầy giáo hướng dẫn các bạn ứng dụng kỹ năng phân tích câu để học từ vựng về chủ đề Friendship.

Trao đổi bài (0)

X