Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU ĐỂ HỌC TỪ VỰNG

Bài 27: Reading và Cracking từ vựng chủ đề Social Network

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt bài giảng: Vận dụng phương pháp phân tích câu để học từ vựng chủ đề Social Network

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng - P1
  • Từ vựng - P2
  • Từ vựng - P3
X