Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

Bài 48: Tính từ sẽ được mở vào ngày 14/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 48: Tính từ

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 19

Chưa có thông báo nào