Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 34: Làm thế nào để Phân tích Động từ dạng Hiện tại trong câu

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 135

Tóm tắt bài giảng: Làm thế nào để phân tích động từ dạng Hiện tại trong câu

Chưa có thông báo nào