Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 39: Vệ tinh của động từ trong mệnh đề danh từ tường thuật

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 87

Tóm tắt bài giảng: Làm thế nào để phân tích câu trong mệnh đề danh từ tường thuật

Chưa có thông báo nào