Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1
  • Phần 2
Nhấn để bật tiếng
X

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU ĐỂ HỌC TỪ VỰNG

Bài 23: Reading và Cracking từ vựng chủ đề Communication

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 106

Tóm tắt bài giảng: Vận dụng phương pháp phân tích câu học từ vựng chủ đề communication

Chưa có thông báo nào