Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU ĐỂ HỌC TỪ VỰNG

Bài 23: Reading và Cracking từ vựng chủ đề Communication

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt bài giảng: Vận dụng phương pháp phân tích câu học từ vựng chủ đề communication

Trao đổi bài (0)

X