Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 46: Vệ tinh của danh từ - Phrase modifiers

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Trọng âm với từ 2 âm tiết
  • Vệ tinh của danh từ - Phrase modifiers và chữa BT
X