Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Trọng âm với từ 2 âm tiết
  • Vệ tinh của danh từ - Phrase modifiers và chữa BT
Bài 46: Vệ tinh của danh từ - Phrase modifiers sẽ được mở vào ngày 11/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 46: Vệ tinh của danh từ - Phrase modifiers

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 23

Chưa có thông báo nào