Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU ĐỂ HỌC TỪ VỰNG

Bài 22: Reading và Cracking từ vựng chủ đề Education & Learning

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt bài giảng: Vận dụng phương pháp phân tích câu để học từ vựng chủ đề Education & Learning

Trao đổi bài (0)

X