Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng rút gọn của mệnh đề tính từ
  • Ứng dụng trong phân tích khung tổng quát của câu
Nhấn để bật tiếng
X

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU

Bài 11: Phương pháp phân tích Câu phức chứa Mệnh đề Tính từ rút gọn.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 357

Thầy giáo hướng dẫn các bạn phân tích câu phức chứa mệnh đề tính từ rút gọn

Chưa có thông báo nào