Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU

Bài 11: Phương pháp phân tích Câu phức chứa Mệnh đề Tính từ rút gọn.

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Thầy giáo hướng dẫn các bạn phân tích câu phức chứa mệnh đề tính từ rút gọn

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các dạng rút gọn của mệnh đề tính từ
  • Ứng dụng trong phân tích khung tổng quát của câu
X