Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Bài 38: Vệ tinh động từ điều kiện giả thiết sẽ được mở vào ngày 29/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 38: Vệ tinh động từ điều kiện giả thiết

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 27

Tóm tắt bài giảng: Làm thế nào để phân tích các câu điều kiện giả thiết

Chưa có thông báo nào