Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG ANH

Bài 40: Vệ tinh của động từ nguyên thể có "to" và danh động từ

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 91

Chưa có thông báo nào