Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU

Bài 10: Phương pháp phân tích Câu phức chứa Mệnh đề Tính từ đầy đủ

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng này thầy sẽ giúp các em phân tích câu chứa mệnh đề tính từ đầy đủ nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mệnh đề tính từ là gì? Nó có chức năng như thế nào trong câu
  • Mệnh đề tính từ nằm ở vị trí nào trong câu
  • Cấu tạo và cách nhận biết mệnh đề tính từ đầy đủ
  • Ứng dụng trong phân tích khung tổng quát của câu
X