Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU ĐỂ HỌC TỪ VỰNG

Bài 15: Reading và Cracking từ vựng chủ đề Global issues

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn các bạn vận dụng phương pháp phân tích câu để học từ vựng chủ đề Global issues

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vận dụng phân tích câu học từ vựng: Global issues (p.1)
  • Vận dụng phân tích câu học từ vựng: Global issues (p.2)
X