Học tốt Tiếng Anh 8 (hệ 10 năm)

Nắm vững kiến thức, kĩ năng môn học với khóa học Tiếng Anh lớp 8 (chương trình 10 năm của Bộ GD&ĐT) qua khóa học của Ms Katy và cô Hà Sylvia.
Giáo viên: Ha Sylvia - Ms Katy
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

Mô tả khóa học


Với mục tiêu giúp các em học sinh học Tiếng Anh trên trường một cách đầy hứng khởi và hiệu quả, khóa Tiếng Anh sẽ được cấu trúc lần lượt theo các units, chủ đề trong sách giáo khoa. Ở mỗi unit, cô Katy và cô Hà Sylvia sẽ giúp các em nắm vững các nội dung.

Cấu trúc khóa học thông qua lộ trình học tập 4 bước:
 • Trang bị các nội dung một cách chi tiết và sáng tạo, giúp học sinh xây dựng gốc kiến thức, hiểu sâu và bài bản nội dung theo chương trình SGK.
 • Hệ thống câu hỏi luyện tập được xây dựng chi tiết theo từng bài học, học sinh được luyện tập ngay sau khi học video bài giảng
 • Tương tác hỗ trợ dưới từng nội dung học giúp học sinh giải đáp khúc mắc ngay trong quá trình theo dõi nội dung học tập.
 • Đánh giá kết thúc các nội dung theo từng tuần, giúp học sinh nhìn nhận lại quá trình học để điều chỉnh cho giai đoạn học tiếp theo.


Các yêu cầu khóa học

 • Xem kĩ video bài giảng, ghi lại những nội dung chính trong bài
 • Ghi lại thắc mắc trong quá trình học, làm bài để trao đổi dưới bài giảng
 • Tự giải các bài tập trong bài giảng trước khi theo dõi lời giải của giáo viên
 • Tự giác làm bài tập tự luyện để đánh giá mức độ hiểu và kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức vào bài tập.

Kết quả học tập

 • Nắm chắc được nội dung từng bài học trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8
 • Yêu thích và tự tin giao tiếp tiếng Anh.

Đối tượng

 • Học sinh lớp 8 muốn chủ động tham khảo chương trình hoặc học lại kiến thức đã học trên lớp.
 • Phụ huynh tham khảo để hướng dẫn con mình tự học.
 • Giáo viên tham khảo để chuẩn bị cho bài giảng trên lớp.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

REVIEW 1

UNIT 5: FESTIVAL IN VIETNAM

Unit 5: Festival in Vietnam - Getting started


Unit 5: Festival in Vietnam - Communication


 • Unit 5: Festival in Vietnam - Communication

  • (20/05/2022)
  • 377

Unit 5: Festival in Vietnam - Skills 1


 • Unit 5: Festival in Vietnam - Reading

  • (21/05/2022)
  • 419
 • Unit 5: Festival in Vietnam - Reading - Extra Exercises

  • (22/05/2022)
  • 1
  • 322
 • Unit 5: Festival in Vietnam - Speaking

  • (23/05/2022)
  • 255

Unit 5: Festival in Vietnam - Skills 2


 • Unit 5: Festival in Vietnam - Listening

  • (24/05/2022)
  • 409
 • Unit 5: Festival in Vietnam - Writing

  • (25/05/2022)
  • 353
 • Unit 5: Festival in Vietnam - Writing - Extra Exercises

  • (26/05/2022)
  • 1
  • 268

Unit 5: Festival in Vietnam - Looking back and project


REVIEW 2

REVIEW 2


 • REVIEW 2

  • (11/06/2022)
  • 1
  • 447

UNIT 6: FOLK TALES

Unit 6: Folk tales - Getting started


 • Unit 6: Folk tales - Getting started

  • (28/05/2022)
  • 593

Unit 6: Folk tales - A closer look 1


 • Unit 6: Folk tales - Vocabulary

  • (29/05/2022)
  • 438
 • Unit 6: Folk tales - Vocabulary - Extra Exercises

  • (30/05/2022)
  • 1
  • 286
 • Unit 6: Folk tales - Pronunciation

  • (31/05/2022)
  • 270

Unit 6: Folk tales - A closer look 2


 • Unit 6: Folk tales - Grammar

  • (01/06/2022)
  • 628
 • Unit 6: Folk tales - Grammar - Extra Exercises

  • (02/06/2022)
  • 1
  • 297

Unit 6: Folk tales - Communication


 • Unit 6: Folk tales - Communication

  • (03/06/2022)
  • 304

Unit 6: Folk tales - Skills 1


 • Unit 6: Folk tales - Reading

  • (04/06/2022)
  • 307
 • Unit 6: Folk tales - Reading - Extra Exercises

  • (05/06/2022)
  • 1
  • 248
 • Unit 6: Folk tales - Speaking

  • (06/06/2022)
  • 236

Unit 6: Folk tales - Skills 2


 • Unit 6: Folk tales - Listening

  • (07/06/2022)
  • 316
 • Unit 6: Folk tales - Writing

  • (08/06/2022)
  • 236
 • Unit 6: Folk tales - Writing - Extra Exercises

  • (09/06/2022)
  • 1
  • 194

Unit 6: Folk tales - Looking back and project


ÔN THI HỌC KỲ I

ÔN THI HỌC KỲ I


UNIT 7: POLLUTION

Unit 7: Pollution - Getting started


 • Unit 7: Pollution - Getting started

  • (13/06/2022)
  • 810

Unit 7: Pollution - A closer look 1


 • Unit 7: Pollution - Vocabulary

  • (14/06/2022)
  • 875
 • Unit 7: Pollution - Vocabulary - Extra Exercises

  • (15/06/2022)
  • 1
  • 378
 • Unit 7: Pollution - Pronunciation

  • (16/06/2022)
  • 309

Unit 7: Pollution - A closer look 2


 • Unit 7: Pollution - Grammar

  • (17/06/2022)
  • 726
 • Unit 7: Pollution - Grammar - Extra Exercises

  • (18/06/2022)
  • 1
  • 286

Unit 7: Pollution - Communication


 • Unit 7: Pollution - Communication

  • (19/06/2022)
  • 310

Unit 7: Pollution - Skills 1


 • Unit 7: Pollution - Reading

  • (20/06/2022)
  • 326
 • Unit 7: Pollution - Reading - Extra Exercises

  • (21/06/2022)
  • 1
  • 188
 • Unit 7: Pollution - Speaking

  • (22/06/2022)
  • 207

Unit 7: Pollution - Skills 2


 • Unit 7: Pollution - Listening

  • (23/06/2022)
  • 329
 • Unit 7: Pollution - Writing

  • (24/06/2022)
  • 234
 • Unit 7: Pollution - Writing - Extra Exercises

  • (25/06/2022)
  • 1
  • 175

Unit 7: Pollution - Looking back and project


UNIT 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Unit 8: English speaking countries - Getting started


 • Unit 8: English speaking countries - Getting started

  • (27/06/2022)
  • 583

Unit 8: English speaking countries - A closer look 1


 • Unit 8: English speaking countries - Vocabulary

  • (28/06/2022)
  • 449
 • Unit 8: English speaking countries - Vocabulary - Extra Exercises

  • (29/06/2022)
  • 1
  • 224
 • Unit 8: English speaking countries - Pronunciation

  • (30/06/2022)
  • 191
 • Unit 8: English speaking countries - Pronunciation - Extra Exercises

  • (01/07/2022)
  • 142

Unit 8: English speaking countries - A closer look 2


 • Unit 8: English speaking countries - Grammar

  • (02/07/2022)
  • 516
 • Unit 8: English speaking countries - Grammar - Extra Exercises

  • (03/07/2022)
  • 1
  • 222

Unit 8: English speaking countries - Communication


 • Unit 8: English speaking countries - Communication

  • (04/07/2022)
  • 220

Unit 8: English speaking countries - Skills 1


 • Unit 8: English speaking countries - Reading

  • (05/07/2022)
  • 295
 • Unit 8: English speaking countries - Reading - Extra Exercises

  • (06/07/2022)
  • 1
  • 160
 • Unit 8: English speaking countries - Speaking

  • (07/07/2022)
  • 181

Unit 8: English speaking countries - Skills 2


 • Unit 8: English speaking countries - Listening

  • (08/07/2022)
  • 283
 • Unit 8: English speaking countries - Writing

  • (09/07/2022)
  • 256
 • Unit 8: English speaking countries - Writing - Extra Exercises

  • (10/07/2022)
  • 1
  • 159

Unit 8: English speaking countries - Looking back and project


UNIT 9: NATURAL DISASTERS

Unit 9: Natural disasters - Getting started


 • Unit 9: Natural disasters - Getting started

  • (12/07/2022)
  • 528

Unit 9: Natural disasters - A closer look 1


 • Unit 9: Natural disasters - Vocabulary

  • (13/07/2022)
  • 405
 • Unit 9: Natural disasters - Vocabulary - Extra Exercises

  • (14/07/2022)
  • 1
  • 178
 • Unit 9: Natural disasters - Pronunciation

  • (15/07/2022)
  • 277

Unit 9: Natural disasters - A closer look 2


 • Unit 9: Natural disasters - Grammar

  • (16/07/2022)
  • 441
 • Unit 9: Natural disasters - Grammar - Extra Exercises

  • (17/07/2022)
  • 1
  • 187

Unit 9: Natural disasters - Communication


 • Unit 9: Natural disasters - Communication

  • (18/07/2022)
  • 230

Unit 9: Natural disasters - Skills 1


 • Unit 9: Natural disasters- Reading

  • (19/07/2022)
  • 310
 • Unit 9: Natural disasters - Reading - Extra Exercises

  • (20/07/2022)
  • 1
  • 179
 • Unit 9: Natural disasters - Speaking

  • (21/07/2022)
  • 199

Unit 9: Natural disasters - Skills 2


 • Unit 9: Natural disasters - Listening

  • (22/07/2022)
  • 210
 • Unit 9: Natural disasters - Writing

  • (23/07/2022)
  • 194
 • Unit 9: Natural disasters - Writing - Extra Exercises

  • (24/07/2022)
  • 1
  • 109

Unit 9: Natural disasters - Looking back and project


REVIEW 3

REVIEW 3


 • REVIEW 3

  • (26/07/2022)
  • 1
  • 297

UNIT 10: COMMUNICATION

Unit 10: Communication - Getting started


 • Unit 10: Communication - Getting started

  • (27/07/2022)
  • 335

Unit 10: Communication - A closer look 1


Unit 10: Communication - A closer look 2


 • Unit 10: Communication - Grammar

  • (31/07/2022)
  • 312
 • Unit 10: Communication - Grammar - Extra Exercises

  • (01/08/2022)
  • 1
  • 129

Unit 10: Communication - Communication


 • Unit 10: Communication - Communication

  • (02/08/2022)
  • 157

Unit 10: Communication - Skills 1


 • Unit 10: Communication- Reading

  • (03/08/2022)
  • 247
 • Unit 10: Communication - Reading - Extra Exercises

  • (04/08/2022)
  • 1
  • 125
 • Unit 10: Communication - Speaking

  • (05/08/2022)
  • 149

Unit 10: Communication - Skills 2


 • Unit 10: Communication - Listening

  • (06/08/2022)
  • 200
 • Unit 10: Communication - Writing

  • (07/08/2022)
  • 158
 • Unit 10: Communication - Writing - Extra Exercises

  • (08/08/2022)
  • 1
  • 84

Unit 10: Communication - Looking back and project


UNIT 11: SCIENCE AND TECHNOLOGY

Unit 11: Science and technology - Getting started


 • Unit 11: Science and technology - Getting started

  • (10/08/2022)
  • 287

Unit 11: Science and technology - A closer look 1


 • Unit 11: Science and technology - Vocabulary

  • (11/08/2022)
  • 291
 • Unit 11: Science and technology - Vocabulary - Extra Exercises

  • (12/08/2022)
  • 1
  • 137
 • Unit 11: Science and technology - Pronunciation

  • (13/08/2022)
  • 162

Unit 11: Science and technology - A closer look 2


 • Unit 11: Science and technology - Grammar

  • (14/08/2022)
  • 327
 • Unit 11: Science and technology - Grammar - Extra Exercises

  • (15/08/2022)
  • 1
  • 122

Unit 11: Science and technology - Communication


 • Unit 11: Science and technology - Communication

  • (16/08/2022)
  • 119

Unit 11: Science and technology - Skills 1


 • Unit 11: Science and technology - Reading

  • (17/08/2022)
  • 212
 • Unit 11: Science and technology - Reading - Extra Exercises

  • (18/08/2022)
  • 1
  • 79
 • Unit 11: Science and technology - Speaking

  • (19/08/2022)
  • 99

Unit 11: Science and technology - Skills 2


 • Unit 11: Science and technology - Listening

  • (20/08/2022)
  • 129
 • Unit 11: Science and technology - Writing

  • (21/08/2022)
  • 110
 • Unit 11: Science and technology - Writing - Extra Exercises

  • (22/08/2022)
  • 1
  • 69

Unit 11: Science and technology - Looking back and project


UNIT 12: LIFE ON OTHER PLANETS

Unit 12: Life on other planets - Getting started


 • Unit 12: Life on other planets - Getting started

  • (24/08/2022)
  • 218

Unit 12: Life on other planets - A closer look 1


 • Unit 12: Life on other planets - Vocabulary

  • (25/08/2022)
  • 218
 • Unit 12: Life on other planets - Vocabulary - Extra Exercises

  • (26/08/2022)
  • 1
  • 114
 • Unit 12: Life on other planets - Pronunciation

  • (27/08/2022)
  • 102
 • Unit 12: Life on other planets - Pronunciation - Extra Exercises

  • (28/08/2022)
  • 60

Unit 12: Life on other planets - A closer look 2


 • Unit 12: Life on other planets - Grammar

  • (29/08/2022)
  • 225
 • Unit 12: Life on other planets - Grammar - Extra Exercises

  • (30/08/2022)
  • 1
  • 75

Unit 12: Life on other planets - Communication


 • Unit 12: Life on other planets - Communication

  • (31/08/2022)
  • 86

Unit 12: Life on other planets - Skills 1


 • Unit 12: Life on other planets - Reading

  • (01/09/2022)
  • 189
 • Unit 12: Life on other planets - Reading - Extra Exercises

  • (02/09/2022)
  • 1
  • 97
 • Unit 12: Life on other planets - Speaking

  • (03/09/2022)
  • 74

Unit 12: Life on other planets - Skills 2


 • Unit 12: Life on other planets - Listening

  • (04/09/2022)
  • 161
 • Unit 12: Life on other planets - Writing

  • (05/09/2022)
  • 110
 • Unit 12: Life on other planets - Writing - Extra Exercises

  • (06/09/2022)
  • 1
  • 69

Unit 12: Life on other planets - Looking back and project


REVIEW 4

ÔN THI HỌC KỲ II

ÔN THI HỌC KỲ II


Giới thiệu giáo viên
Ha Sylvia
Ha Sylvia -

Tiếp cận bài học từ những tình huống gần gũi nhất trong cuộc sống giúp HS có thể dễ dàng hiểu và vận dụng được kiến thức, từ đó có thể đạt được kết quả học tập cao.

- Học sinh lớp chuyên Anh trường Chuyên TP Hưng Yên.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh - ĐH NN Hà Nội

- 5 năm kinh nghiệm trong giao tiếp và làm việc trực tiếp với người bản ngữ.

- Giáo viên tại trung tâm Hocmai.vn.
Tiếp cận bài học từ ví dụ giản đơn và dễ hiểu nhất giúp học sinh nắm chắc kiến thức phổ thông, bằng hệ thống bài tập đa dạng và phong phú từ đó có thể đạt điểm số cao .
Ms Katy
Ms Katy -

Hài hước và sôi nổi cô giúp cho mỗi buổi học trở nên sinh động và thú vị. Với cô học sinh nào cũng có thế mạnh riêng, và cô sẽ giúp các bạn theo thế mạnh riêng đó.

Hài hước và sôi nổi cô giúp cho mỗi buổi học trở nên sinh động và thú vị. Với cô học sinh nào cũng có thế mạnh riêng, và cô sẽ giúp các bạn theo thế mạnh riêng đó.