Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm thông tin
  • 2. Các hoạt động thông tin của con người
  • 3. Hỗ trợ của máy tính
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bài 1. Thông tin và tin học

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.728

Chưa có thông báo nào