Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Giới thiệu
  • 2. Trình bày trang văn bản
  • 3. Định dạng bằng nút lệnh, hộp thư thoại
  • 4. In văn bản
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Ứng dụng tin học

Bài 6. Trình bày trang văn bản và in

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 262

Chưa có thông báo nào