Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Trình duyệt web có tác dụng gì?
  • 2. Những thành phần của Website
  • 3. WORLD WIDE WEB
  • 4. Internet và www
  • 5. Xu hướng phát triển của www
  • 6. Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3. Tổ chức lữu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 1. Trình duyệt web

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 986

Chưa có thông báo nào