Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1, Các thành phần của văn bản
  • 2. Soạn thảo văn bản tiếng việt
  • 3. Quy tắc soạn thảo văn bản
  • 4. Luyện tập
  • 5. Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Ứng dụng tin học

Bài 2. Soạn thảo văn bản đơn giản

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 490

Chưa có thông báo nào