Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Làm quen với soạn thảo văn bản
  • 2. Văn bản và phần mềm soạn thảo
  • 3. Tìm hiểu màn hình chính của Word
  • 4. Một số thao tác cơ bản
  • 5. Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Ứng dụng tin học

Bài 1. Làm quen với soạn thảo văn bản

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 587

Chưa có thông báo nào