Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vi rus máy tính là gì
  • 2. Tác hại khi tham gia internet
    • a. Tác hại do virus máy tính
    • b. Con đường lây lan của virus máy tính
  • 3. Phòng ngừa tác hại khi tham gia internet
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 1. Những ảnh hưởng và tác động xấu của Internet

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 752

Chưa có thông báo nào