Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Các dạng thông tin
  • 2. Biểu diễn thông tin trong máy tính
  • 3. Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bài 2. Các dạng thông tin

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.187

Chưa có thông báo nào