Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Điều kiện để máy tính xử lí một yêu cầu
  • 2. Xác định bài toán
  • 3. Mô tả thuật toán
  • 4. Ví dụ thuật toán
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 1. Bài toán và thuật toán

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 435

Chưa có thông báo nào