Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khả năng tính toán nhanh với độ chính xác cao
  • 2. Khả năng lưu trữ lớn
  • 3. Khả năng làm việc không mệt mỏi
  • 4. Vai trò của máy tính trong xã hội
  • 5. Hạn chế của máy tính
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bài 3. Khả năng của máy tính

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.482

Chưa có thông báo nào