Topclass iLearn Tin học 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Thế nào là điều khiển tự động
  • 2. Chương trình máy tính là gì
  • 3. Ngôn ngữ lập trình
  • 4. Một số tip và sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 5. Máy tính và chương trình máy tính

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 282

Chưa có thông báo nào